Τετάρτη, Αυγούστου 30, 2006

Αντιδράσεις: 

23 Νοεμβρίου, 2005

Μερικές σκέψεις για τα Πανεπιστήμια

Κύριε Διευθυντά,

Με αφορμή τον εθνικό διάλογο για την Παιδεία επιθυμούμε να εκθέσουμε μερικές απόψεις/προτάσεις που
αφορούν τη λειτουργία των Πανεπιστημίων:
H ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Οι υλικοτεχνικές υποδομές, τα
συγγράματα, το διδακτικό έργο και η ερευνητική παραγωγή χαρακτηρίζονται πολλές φορές από χαμηλή
ποιότητα. Ασφαλώς, μια βάσιμη εξήγηση είναι η αλλόγιστη και χωρίς σχέδιο αύξηση του αριθμού των
πανεπιστημίων και των φοιτητών που δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της χρηματοδότησης. Αλλά
δεν είναι μόνο η έλλειψη χρηματοδότησης που φταίει. Είναι και το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας. Η μη
ικανοποιητική κατάσταση των πανεπιστημίων, σε συνδυασμό με την έλλειψη θέσεων εργασίας για κατόχους
διδακτορικού στην ελληνική οικονομία, έχει οδηγήσει μεγάλο αριθμό ικανών Ελλήνων και Ελληνίδων στη
μετανάστευση. Αυτό το "brain drain" είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη
Ελλάδα.
Οι αρμόδιοι φορείς δείχνουν την πρόθεση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει
κάνει λόγο για ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου στα ΑΕΙ. Είναι μεγάλη ανάγκη η επικείμενη
μεταρρύθμιση να είναι ριζική, σωστά προγραμματισμένη, και υπερκομματική, ώστε να μην αλλάζει το
νομοθετικό πλαίσιο με την εκάστοτε αλλαγή κυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να ακουστούν
πολλές απόψεις, και ιδιαίτερα από ανθρώπους με εμπειρία σε επιτυχή εκπαιδευτικά συστήματα άλλων
κρατών.
Πριν καν μιλήσουμε για τα πανεπιστήμια, πρέπει να θέσουμε ένα βασικό ζήτημα: δεν υπάρχει, στην πράξη,
εκτίμηση της έρευνας απο την ελληνική κοινωνία και Πολιτεία. Η Ελλάδα είναι σε πολύ χαμηλή θέση στην
Ευρώπη στην χρηματοδότηση της έρευνας (0.7% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαΐκή Ενωση των 25
είναι 2%, ενώ στην Αμερική και την Ιαπωνία το ποσοστό είναι περίπου 3%). Κανείς όμως δεν φαίνεται να
διαμαρτύρεται για αυτό. Παρατηρεί η κοινωνία την απώλεια θέσεων εργασίας, τη μείωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την αύξηση του ελλείμματος συναλλαγών, την έλλειψη
καινοτόμων ιδεών, αλλά κανείς δε φαίνεται να διαννοείται ότι οι καινοτόμες ιδέες προέρχονται από την
έρευνα. Ένα μεγάλο ποσοστό νέων εταιριών στις ΗΠΑ (βιοτεχνολογίας, υπολογιστών, κτλ) ξεκινούν από τα
Πανεπιστήμια. Γίνεται πολύς λόγος τελευταία για τις οικονομικές επιτυχίες της Ιρλανδίας. Οι επιτυχίες αυτές
οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Όμως ταυτόχρονα η Ιρλανδία έχει
ξεκινήσει μια τεράστια επένδυση στην έρευνα ($775,000,000 σε 6 χρόνια) γιατί συνειδητοποιεί ότι αυτός είναι
ο μόνος τρόπος να διατηρήσει αυτές τις εταιρίες στο έδαφος της. Η επένδυση αυτή γίνεται σε συνδυασμό με
έναν μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό.
Παραδοσιακά ο ρόλος των πανεπιστημίων είναι διττός: η διάδοση της γνώσης (διδασκαλία), και η προαγωγή
της γνώσης (έρευνα). Στα ελληνικά πανεπιστήμια η έρευνα έχει γίνει στην ουσία προαιρετική. Ο πιο
σημαντικός λόγος για το μαρασμό της έρευνας είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Το Υπουργείο Παιδείας
μοιράζει γύρω στα 5,000 ευρώ το χρόνο σε κάθε εργαστήριο. Το ποσό αυτό αρκεί για να αγοραστούν "μολύβια
και τετράδια". Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας δίνει χορηγίες μέσω ανταγωνιστικών
προγραμμάτων. Και αυτές, όμως, είναι περίπου 30,000 με 50,000 ευρώ το χρόνο. Αυτά αρκούν ουσιαστικά για
την υποστήριξη ενός ερευνητή και κάποιων αναλώσιμων. Βέβαια υπάρχουν και τα Ευρωπαΐκά προγράμματα,
από τα οποία οι Ελληνες επιστήμονες έλαβαν και λαμβάνουν σημαντικά ποσά. Τώρα όμως, τα πράγματα
έχουν γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικά. Για να μπορέσει ένας νέος επιστήμονας να διεκδικήσει ευρωπαΐκά
προγράμματα χρειάζεται καλή υποδομή και προκαταρκτικά αποτελέσματα. Ενας νέος επιστήμονας στο
εξωτερικό λαμβάνει από 150,000 ως και 1,000,000 δολλάρια/Ευρώ (startup funds) για να στήσει το
εργαστήριο του και να πάρει κάποια πρώτα αποτελέσματα. Στην Ελλάδα, συνήθως δεν λαμβάνει τίποτα!!! Για
την οργάνωση ενός νέου τμήματος Βιολογίας διατέθηκαν 300,000 ευρώ, ένα ποσό που μετά βίας αρκεί για τον
εξοπλισμό ενός εργαστηρίου, όχι ενός ολόκληρου τμήματος! Αν δεν υπάρχουν οι πόροι για τη δημιουργία 15
νέων τμημάτων, ας γίνουν 5 νέα τμήματα, αλλά σωστά. Επειδή ακριβώς είναι σχεδόν αδύνατο για κάποιον
επιστήμονα να κάνει ουσιαστική έρευνα κάτω από τέτοιες συνθήκες, δεν είναι και δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
το ερευνητικό έργο ως κριτήριο για την αξιολόγησή του. Κι έτσι δημιουργείται χώρος για την εισαγωγή άλλων
κριτηρίων, προσωπικού ή κομματικού χαρακτήρα.
Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και σπατάλες. Σε πολλά τμήματα, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
παρατηρείται μεγάλη υπεραριθμία διδασκόντων. Κάποια τμήματα απασχολούν ως και διπλάσιο αριθμό
διδασκόντων σε σχέση με αντίστοιχα τμήματα του εξωτερικού. Υπάρχουν καθηγητές που λαμβάνουν μισθό και
δεν εμφανίζονται στο Πανεπιστήμιο. Αντιθέτως, σε άλλα τμήματα παρατηρείται έλλειψη διδασκόντων.
Γενικά, δεν γίνεται ορθολογική κατανομή διδασκόντων ανά τμήμα. Σπατάλη επίσης γίνεται και με τα
συγγράματα. Η δωρεάν διανομή έχει οδηγήσει σε συγγράματα συχνά χαμηλής ποιότητας που καταλήγουν
στον κάλαθο των αχρήστων μετά τη χρήση τους.
Σημαντικές ευθύνες για την κατάσταση αυτή έχει η Πολιτεία, η οποία συχνά λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά
τα πανεπιστήμια που είναι πρόχειρες, ευκαιριακές, και το χειρότερο ψηφοθηρικές. Για παράδειγμα, η μεγάλη
αύξηση του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών στα ΑΕΙ φαίνεται να έχει γίνει για τη βραχυπρόθεσμη
ικανοποίηση ψηφοφόρων που θέλουν να δουν τα παιδιά τους στο Πανεπιστήμιο, ανεξάρτητα από την
δυνατότητα επαγγελματικής τους αποκατάστασης όταν αποφοιτήσουν.
Ορισμένες προτάσεις:
1. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη. Όλοι και όλα πρέπει να αξιολογούνται. Ο πρόσφατος νόμος για την
αξιολόγηση των πανεπιστημίων είναι ένα θετικό βήμα, αρκεί να υλοποιηθεί σωστά. Ένα πράγμα που μας
ανησύχησε είναι η σύνθεση της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης. Σύμφωνα με το νόμο, στην επιτροπή
αυτή είναι «επιθυμητή» (όχι απαραίτητη) η συμμετοχή ενός τουλάχιστον αλλοδαπού. Ένα από τα μέλη μπορεί
να υποδεικνύεται από την υπό αξιολόγηση μονάδα, και τα υπόλοιπα καθορίζονται με κλήρωση από ένα
μητρώο εμπειρογνωμώνων. Από αυτήν την περιγραφή φαίνεται ότι ερευνητές του εξωτερικού, γενικά, δεν θα
συμμετέχουν και η αξιολόγηση θα γίνεται από καθηγητές παρόμοιων τμημάτων από άλλο, ελληνικό,
πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και όλοι γνωρίζονται με όλους.
Συνήθως υπάρχουν 3-5 ομοειδή τμήματα. Πόσο πιθανόν είναι ένας καθηγητής από ένα τμήμα να κάνει
ουσιαστική κριτική σε ένα ομοειδές τμήμα όταν ξέρει ότι κάποιος από το ομοειδές τμήμα θα κάνει αξιολόγηση
στο δικό του; Τελικά αυτό που θα γίνει θα είναι μια ανούσια ανταλλαγή φιλοφρονήσεων! Για αυτό είναι
απαραίτητη η συμμετοχή και αλλοδαπών στις επιτροπές αξιολόγησης, οι οποίοι θα είναι σίγουρα πιο
αντικειμενικοί, δεν θα έχουν σύγκρουση συμφερόντων, και θα φέρουν μαζί τους και τη γνώση του τι γίνεται
στη χώρα τους. Μπορεί να γίνει και χρήση Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού, αρκεί αυτοί να μη
χρησιμοποιούν χαμηλότερα μέτρα και σταθμά για τα ελληνικά ιδρύματα.
Μια ακόμα πρόταση: όταν περατώνεται η αξιολόγηση όλων των ομοειδών τμημάτων, το Α.ΔΙ.Π. να δημοσιεύει
μια ΚΑΤΑΤΑΞΗ αυτών των τμημάτων. Δηλαδή, πόσα τμήματα Βιολογίας έχουμε, 6-7; Θα ήταν χρήσιμο να
γίνεται γνωστό ποιό είναι το καλύτερο, ποιό είναι το δεύτερο, ποιό είναι το χειρότερο. Μπορεί να γίνεται μια
γενική κατάταξη, και άλλες πιο ειδικές, π.χ. πιο είναι το καλύτερο στην έρευνα (δημοσιεύσεις κατά κεφαλή ή
χρηματοδότηση από Ευρώπη), το καλύτερο στη διδασκαλία, το καλύτερο σε κτιριακές εγκαταστάσεις, κτλ.
Ολα τα αποτελέσματα να αναρτούνται στην ιστοσελίδα του ΑΔΙΠ. Αυτό θα είναι καταλυτικό για την βελτίωση
των πανεπιστημίων γιατί θα δημιουργήσει άμιλλα μεταξύ ομοειδών τμημάτων. Και πολύ χρήσιμο για
υποψήφιους φοιτητές, γιατί θα τους επιτρέπει να επιλέγουν σχολή με βάση την ποιότητα και όχι με
γεωγραφικά η άλλα κριτήρια.
Επίσης, σε κάθε μάθημα πρέπει να γίνεται απαραίτητα αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές και
να λαμβάνονται υπ΄όψη αυτές οι αξιολογήσεις στις προαγωγές.
2. Ριζική αναθεώρηση του νόμου πλαισίου του 1982. Η αναθεώρηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:
α) Να εξεταστεί η ιδέα της αυτοτέλειας των πανεπιστημίων, να μπορούν δηλαδή τα ίδια τα πανεπιστήμια να
αποφασίζουν τι τμήματα θα δημιουργήσουν ή θα καταργήσουν, πόσους διδάσκοντες θα προσλάβουν, ή
πόσους φοιτητές θα δεχθούν. Η Πολιτεία μπορεί να καθορίζει το ποσό της χρηματοδότησης, το οποίο θα
πρέπει να είναι ανάλογο του αριθμού φοιτητών αλλά και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Ένας τρόπος
να λειτουργήσει η αυτοτέλεια χωρίς να οδηγήσει σε πλήρη έλλειψη ελέγχου είναι οι υψηλές διοικητικές θέσεις
(πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις) να διορίζονται από την Πολιτεία και να έχουν πολλές από τις αρμοδιότητες
που τώρα έχει το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό θα οδηγούσε σε σημαντική αποκέντρωση (βλέπε και παράγραφο
δ). Είναι ευνόητο βέβαια ότι τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και η επιλογή
τους να είναι απόλυτα διαφανής και αξιοκρατική και να γίνεται από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν
μέλη της πανεπιστημικής κοινότητας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας. Γενικότερα, η οργάνωση των
πανεπιστημίων θα πρέπει να στηριχτεί στην αρχή της υπευθυνότητας (accountability), δηλαδή όλοι οι
πανεπιστημιακοί παράγοντες να είναι υπόλογοι για τις επιλογές τους.
β) Εκλογές μελών ΔΕΠ. Υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις που η πλειοψηφία σε ένα τμήμα φαίνεται να
υποσκάπτει εσκεμμένα την αξιοκρατία και να επιλέγει ένα μέτριο αλλά ελεγχόμενο νέο μέλος αντί κάποιου
σαφώς καλύτερου. Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, χρειάζεται εξωτερική παρέμβαση. Για παράδειγμα,
θα μπορούσε να υπάρχει σε κάθε ίδρυμα ένα «γραφείο αξιοκρατίας» που να εποπτεύει και να εγγυάται την
απόλυτη διαφάνεια στις διαδικασίες εκλογής. Επίσης καλό θα ήταν να αποθαρρύνεται με κάποιο τρόπο η
πρόσληψη πτυχιούχων του ιδίου ιδρύματος χωρίς να μεσολαβήσει κάποιο διάστημα σε άλλο ίδρυμα για να
εκλείψει το φαινόμενο να προσλαμβάνουν οι καθηγητές τους φοιτητές τους. Αυτό θα βοηθούσε στην
ουσιαστική ανανέωση του τμήματος.
Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι το ζήτημα των "φωτογραφικών" προκηρύξεων. Δεν είναι κακό να
εμπνέεται μια προκήρυξη από ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά η προκήρυξη δε μπορεί να είναι τόσο στενή
ώστε να περιορίζει το εύρος των υποψηφίων σε αυτό το άτομο. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων να
δημοσιεύονται έγκαιρα σε πληθώρα εντύπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ή τουλάχιστον, για αποφυγή του
κόστους, να αναρτούνται σε κάποια κεντρική ιστοσελίδα ώστε να είναι προσβάσιμες σε όσο το δυνατό
μεγαλύτερο φάσμα υποψηφίων. Επίσης, είναι χρήσιμο να ζητούνται συστατικές επιστολές από
καταξιωμένους επιστήμονες για τους υποψηφίους τόσο στις εκλογές όσο και στις προαγωγές. Αυτό είναι
γενικά καθιερωμένο στο εξωτερικό.
γ) Να θεσπιστούν πολύ αυστηρά κριτήρια για μονιμότητα. Τα ελληνικά πανεπιστήμια διαθέτουν άριστους
ερευνητές και δάσκαλους που επιτελούν εξαιρετικό έργο κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες. Όμως διαθέτουν
και ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο. Πώς έχει γίνει αυτό; Θεωρητικά υπάρχει
μονιμότητα μετά από τρία χρόνια ως Επίκουρος Καθηγητής. Στην πράξη όμως, κανείς δεν απολύεται, κυρίως
από μια κακώς εννοούμενη κοινωνική ευαισθησία του είδους "μα θα μείνει το παιδί στο δρόμο". Κάποιος
λοιπόν μπορεί να μείνει σε χαμηλόβαθμη θέση δια βίου. Στο εξωτερικό υπάρχει ένας περιορισμένος χρόνος
κατά τον οποίο κάποιος μπορεί να μείνει σε μη μόνιμη θέση (συνήθως 5-6 χρόνια). Μετά ή μονιμοποιείται
(παίρνει tenure) ή φεύγει. Κάτι ανάλογο πρέπει να θεσπιστεί και στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να μένει κάποιος
επ' άπειρον λέκτορας. Ή θα προαχθεί, ή θα αδειάσει τη θέση ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε κάποιον άλλο. Αυτό
τελικά είναι καλύτερο για όλους. Ο συλλογισμός του "κρίμα είναι" δεν λαμβάνει υπ' όψη του τους φοιτητές
που θα πρέπει να υποστούν αυτόν τον διδάσκοντα και τους άλλους, ικανότερους υποψηφίους που
ενδεχομένως στερούνται μια θέση στο Πανεπιστήμιο ή οδηγούνται σε μετανάστευση. Τελικά ούτε για τον ίδιο
τον υποψήφιο είναι καλό γιατί μένει παγιδευμένος στο να κάνει κάτι για το οποίο δεν είναι κατάλληλος και
χάνει την ευκαιρία να βρεί μια άλλη θέση που του ταιριάζει. Το αποτέλεσμα είναι να μένουν στο
πανεπιστήμιο άτομα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί και οδηγεί σε νοοτροπία "βολέματος" και δημοσίου
υπαλλήλου. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Χρειάζεται ουσιαστική αξιοκρατία. Μιά κοινωνία προοδεύει
όταν βάζει τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, όχι όταν μοιράζει θέσεις από οίκτο. Δεν
υπάρχει έλλειψη ικανών Ελλήνων πανεπιστημιακών. Τα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι γεμάτα από
Έλληνες που θα ήταν πρόθυμοι να επιστρέψουν αν η κατάσταση στα πανεπιστήμια ήταν καλύτερη.
δ) Να θεσπιστούν άμεσα κάποια πρότυπα (νόρμες) και ένα σύστημα ελέγχου φόρτου εργασίας για όλους τους
εργαζομένους στα πανεπιστήμια. Κάποιος που δεν κάνει έρευνα θα πρέπει να διδάσκει τουλάχιστον δύο
μαθήματα ανά πάσα στιγμή (8-10 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα). Κάποιος με ερευνητική δραστηριότητα
ένα. Άτομα στην αρχή της καριέρας τους θα πρέπει να έχουν μειωμένες διδακτικές υποχρεώσεις ώσπου να
στήσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα.
Γενικότερα, υπάρχει μεγάλος συγκεντρωτισμός στην Παιδεία. Όλες οι αποφάσεις περνάνε από το Υπουργείο
Παιδείας το οποίο όμως δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο από μακριά. Στην Ελλάδα
όλες οι διοικητικές θέσεις εκλέγονται από τους καθηγητές και τους φοιτητές, οπότε εκπροσωπούν τα
συμφέροντα (καλώς ή κακώς εννοούμενα) των καθηγητών και των φοιτητών. Σε πολλά πανεπιστήμια του
εξωτερικού υπάρχει ένας αξιωματούχος που είναι διορισμένος από την πολιτεία και έχει την ευθύνη να
διενεργεί τον έλεγχο φόρτου εργασίας, τις δαπάνες, και τις επιδόσεις των φοιτητών. Κάτι ανάλογο θα
έπρεπε να θεσπιστεί και στην Ελλάδα. Από την πρόσφατη δημοσίευση της Καθημερινής για εισαγωγή
"manager" στα πανεπιστημία (15/10/2005), φαίνεται ότι η κυβέρνηση κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.
ε) Μεταρρύθμιση του καθεστώτος του «Πανεπιστημιακού ασύλου». Ασφαλώς και υποστηρίζουμε σθεναρά την
ελεύθερη διακίνηση ιδεών και την προστασία της έρευνας και της διδασκαλίας από αυθαίρετες επεμβάσεις
της Πολιτείας. Όμως δεν μπορεί να απαγορεύεται η είσοδος των αστυνομικών αρχών στους
πανεπιστημιακούς χώρους για την καταδίωξη ταραχοποιών που συνήθως δεν έχουν καμία σχέση με το
Πανεπιστήμιο. Είναι απαράδεκτο η κάθε ομάδα παραπονούμενων να καταλαμβάνει τα πανεπιστήμια και να
επιδίδεται σε καταστροφές χωρίς επιπτώσεις. Το πανεπιστημιακό άσυλο δεν πρέπει να έχει τη στενή έννοια
της προστασίας του γεωγραφικού χώρου του Πανεπιστημίου αλλά μιά πιό λειτουργική έννοια: την προστασία
των καθηγητών και φοιτητών κατά την διάρκεια των πανεπιστημιακών τους καθηκόντων ανεξάρτητα από την
τοποθεσία.
στ) Δραστική μείωση του ποσοστού συμμετοχής των εκπροσώπων των φοιτητών στις εκλογικές διαδικασίες.
Σε εκλογές διοικητικών θέσεων το 40% των εκλεκτόρων είναι φοιτητές. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία! Εκ
των πραγμάτων, οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι όργανα των κομμάτων και έτσι εισάγονται εξωγενή
(κομματικά) κριτήρια σε αποφάσεις και επιλογές. Οι συνθήκες που οδήγησαν την πολιτεία να θεσπίσει τη
συμμετοχή των φοιτητών στις αποφάσεις αυτές δεν υπάρχουν πλέον. Αντίθετα, έχουμε οδηγηθεί στην
εκμετάλλευση των εκλογών διοικήσεων από τα κόμματα και το φαινόμενο φοιτητές να αποφασίζουν για
θέματα για τα οποία δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία. Επιπρόσθετα, ένας αποτελεσματικός τρόπος να
μειωθεί ο κομματισμός στα πανεπιστήμια θα ήταν να κατεβαίνουν οι υποψήφιοι στις φοιτητικές εκλογές ως
μεμονωμένα άτομα και όχι ως παρατάξεις.
ζ) Το πρόβλημα των «αιώνιων φοιτητών» έχει ήδη απασχολήσει τις στήλες των εφημερίδων. Είναι απόλυτα
λογικό να υπάρχει ένα χρονικό όριο για την διεκπλήρωση των σπουδών (π.χ. δύο ή τρία χρόνια πέραν του
κανονικού). Επίσης, η δυνατότητα ενός φοιτητή να δίνει εξετάσεις απεριόριστες φορές σε ένα μάθημα
αυξάνει αδικαιολόγητα τον φόρτο εργασίας των διδασκόντων και το κόστος της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης. Ένας απλός τρόπος να μειωθεί αυτό το πρόβλημα είναι να αναγράφονται ή και να
συνυπολογίζονται στο γενικό βαθμό όλες οι βαθμολογίες που ένας φοιτητής πέτυχε και όχι μόνο η τελευταία
βαθμολογία. Αυτό είναι κοινή πρακτική στο εξωτερικό, όπου μάλιστα υπάρχει και όριο στο πόσες φορές
μπορεί να εξεταστεί κάποιος φοιτητής σε ένα μάθημα.
η) Αήθεις συμπεριφορές (αντιγραφή, λογοκλοπή, προσωπικές σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων κτλ) δεν
αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό όχι μόνο είναι ηθικά
καταδικάσιμο, αλλά και υποσκάπτει την αξία ενός ελληνικού πτυχίου. Να καταρτιστεί ένας αυστηρός ηθικός
κώδικας για φοιτητές και διδάσκοντες με ρητές συνέπειες. Επανειλλημένες περιπτώσεις αντιγραφής από
φοιτητές θα πρέπει να τιμωρούνται με μόνιμη αποβολή από το Πανεπιστήμιο.
3. Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Για παράδειγμα, η διαδικασία για την πρόσληψη ενός νέου μέλους
ΔΕΠ είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και η διαχείρηση των ερευνητικών κονδυλίων στα πανεπιστήμια παρουσιάζει
συνεχή προβλήματα. Ας συσταθεί μιά επιτροπή που να εξετάσει και να απλουστεύσει όλες τις διοικητικές
διαδικασίες στα πανεπιστήμια με βάση την κοινή λογική.
4. Σημαντική αύξηση των πόρων για έρευνα. Εδώ δε μιλάμε για άκριτη χορήγηση πακτωλού χρημάτων σε
όλους. Ο αρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η κανονική χρηματοδότηση ενός 30-40% των υπαρχόντων
εργαστηρίων. Τα εργαστήρια θα πρέπει να συναγωνίζονται σκληρά για χρηματοδότηση. Διαφορετικά εκλείπει
το κίνητρο. Οι πόροι πρέπει να διανέμονται μετά απο αυστηρή και αντικειμενική αξιολόγηση από
συναδέλφους του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Η κρίση όμως των προτάσεων να μη γίνεται μόνο από
εσωτερικούς κριτές για να αποφευχθεί η δημιουργία "κλικών". Το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, και πολύ
εύκολο, είναι να χρησιμοποιούνται και Έλληνες του εξωτερικού ως κριτές. Ακόμα καλύτερα, να γράφονται οι
προτάσεις και στα Αγγλικά και να χρησιμοποιούνται και ξένοι κριτές, τουλάχιστον σε επιστημονικούς τομείς
που τα Αγγλικά είναι η κύρια γλώσσα.
Αν είναι πρακτικά αδύνατο να υποστηριχτεί η έρευνα σε όλα τα ιδρύματα, ας ληφθεί κάποια απόφαση ώστε
κάποια να χαρακτηριστούν ως "ερευνητικά" και τα υπόλοιπα ως "κυρίως διδακτικά". Είναι προτιμότερο να
υπάρχουν πανεπιστήμια δύο κατηγοριών από το να είναι όλα ισοπεδωμένα. Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε
ένα-δύο ελληνικά πανεπιστήμια μέσα στα 30 καλύτερα της Ευρώπης, αντί να είναι όλα χαμηλά. Εμείς
αντίθετα, εξομοιώνουμε τα ΤΕΙ με τα ΑΕΙ. Είναι λάθος. Όλα τα ιδρύματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρους και
διακριτούς ρόλους.
Η αύξηση αυτή των πόρων για έρευνα να συνοδευτεί και απο την εκπόνηση ενός αναπτυξιακού πλάνου. Ποιές
επιστημονικές περιοχές είναι πιο πιθανές να οδηγήσουν σε νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα; Υπάρχει κάποιος
οργανισμός, συμβούλιο, think tank, που να προσπαθεί να απαντήσει αυτό το ερώτημα;
Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχουν και οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι οικονομικές ανάγκες της
έρευνας (ή δημιουργίας) στις επιστήμες αυτές είναι πιο μικρές αλλά πρέπει να ικανοποιηθούν. Με παρόμοιο
μηχανισμό θα μπορούσαν να χρηματοδοτούνται προτάσεις για συγγραφή βιβλίων και άλλων σχετικών
επιστημονικών δραστηριοτήτων.
Το Πανεπιστήμιο κατέχει νευραλγική θέση σε μιά κοινωνία. Πρέπει να είναι η "αιχμή του δόρατος", ο χώρος
όπου γεννιούνται νέες ιδέες, ένας χώρος δημιουργίας και σκληρής δουλειάς, ένας χώρος όπου δεν έχει θέση η
"χαλαρότητα" και η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Όταν στο πανεπιστήμιο γίνεται ανεκτή η μετριότητα, η
αναξιοκρατία, η χαμηλή παραγωγικότητα, οι χαμηλές απαιτήσεις, η αδιαφάνεια, ή και η διαφθορά, τι μπορεί
να περιμένει κανείς από την υπόλοιπη κοινωνία; Η ελληνική κοινωνία είναι πλέον ώριμη και θα εκτιμήσει μια
ριζική μεταρρύθμιση. Το "πολιτικό κόστος" θα είναι πολύ μικρότερο από το "πολιτικό κέρδος".
Η σειρά των υπογραφών είναι χρονολογική.
1. Θέμης Λαζαρίδης
Associate Professor
Chemistry Department
City College of New York / CUNY
New York, NY 10031, USA
2. Δημήτρης Βλασσόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιδρυμα Ηλεκτρονικής Δομής και Λέiζερ, ΙΤΕ, και
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Βασιλικά Βουτών, 7110 Ηράκλειο
3. Χρήστος Ν. Λύκος
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής
Institut fur Theoretische Physik II
Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf
Universitatsstr. 1
D-40225 Dusseldorf , Germany
4. Χαράλαμπος Καλοδήμος
Assistant Professor
Rutgers University
Chemistry Department
73 Warren Street
Newark, NJ 07102-1811, USA
5. Αντώνης Μπερής
Professor
University of Delaware
Department of Chemical Engineering
Newark, DE 19716, USA
6. Γιώργος Φυτάς
Καθηγητής
Ιδρυμα Ηλεκτρονικής Δομής και Λέiζερ, ΙΤΕ, και
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Βασιλικά Βουτών, 7110 Ηράκλειο
7. Ματθαίος Κόφφας
Assistant Professor
Chemical Engineering Department
State University of New York at Buffalo
North Campus
904 Furnas Hall
Buffalo NY 14260, USA
8. Δημήτρης Π. Κοντογιάννης
Associate Professor
The University of Texas MD Anderson Cancer Center
Department of Infectious Diseases, Infection Control and Employee Health
Adjunct Associate Professor University of Houston College of Pharmacy
Houston, TX 77030-4095, USA
9. Βλάσης Μαυραντζάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, και
ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ
Καραθεοδωρή 1
26504 Πάτρα
10. Αθανάσιος Κουταβάς
Assistant Professor
Dept. of Engineering Science & Physics
College of Staten Island
The City University of New York
Staten Island, NY 10314, USA
11. Νικολέττα Χαριζοπούλου
Section on Neurogenetics
NIDCD, National Institutes of Health
5 Research Court
Rockville, MD 20850-3227, USA
12. Αλέξανδρος Κούζης
Herbert Kayzer Professor of Chemical Engineering
The City College of CUNY
140th Street at Convent Avenue
New York, NY 10031, USA
13. Παύλος Μαραγκάκης
Research Associate
Department of Chemistry and Chemical Biology,
Harvard University,
12 Oxford Street M038,
02138 Cambridge MA, USA
14. Δάφνη Μανουσάκη
Assistant Professor
Department of Mathematics,
Vanderbilt University,
Nashville, TN 37240, USA
15. Αρετή Τσιόλα
Biology Department
Queens College / CUNY
Flushing, NY 11367-1575, USA
16. Σέργιος-Ορέστης Κολοκοτρώνης
PhD Candidate
Dept. of Ecology, Evolution, and Environmental Biology
Columbia University
1200 Amsterdam Avenue, MC5557
New York, NY 10027, USA
17. Παναγιώτης Λολώνης
Προϊστάμενος Γραφείου Προγραμματισμού Έργου
Κτηματολόγιο Α.Ε.
Μεσογείων 288
GR-15562 Χολαργός - Αθήνα
18. Γιώργος Αντωνίου
Professor
Department of Computer Science
Montclair State University
Upper Montclair, NJ 07032, USA
19. Δημήτρης Κουρέτας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πλούτονος 26, 41221 Λάρισα
20. Θεόφιλος Θεοφανίδης
Ομότιμος καθηγητής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
21. Αντώνης Αντωνίου
Χειρούργος Οδοντίατρος
Ινάχου 3, 3086 Λεμεσός, Κύπρος
22. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
Orthodoxe Theologie der Universitat Munchen
Professur fur Biblische Theologie
Ludwigstr. 29
D-80539 Munchen, Germany
23. Δημήτρης Κουτσούρης
Εργαστήριο Βιοΐατρικής Μηχανικής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
24. Νίκος Δεμερτζής
Καθηγητής
Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ
Πανεπιστήμιο Αθηνών
25. Γιάννης Οικονόμου
Ερευνητής Α
Ινστιτούτο Φυσικοχημείας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
26. Σεραφείμ Μπατζόγλου
Assistant Professor
Department of Computer Science
Stanford University
Stanford, USA
27. Νικόλαος Ζαχαριάδης
Associate Professor and Director of International Studies
Department of Government
238 Ullman, 1530 3rd Avenue South
University of Alabama at Birmingham
Birmingham AL 35294-3350, USA
28. Νικόλαος Μπλέτσος
Δρ. Μηχανικός Αεροδιαστημικής
Director
Guidance Analysis Department
The Aerospace Corporation
2350 East El Segundo Blvd.
El Segundo, CA 90245-4691, USA
29. Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη
Λέκτορας Marketing
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πάτρας
30. Χρήστος Τσατσανίφος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Πανγαία Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ
Λεωφ. Κηφισίας 131, 11524 ΑΘΗΝΑ
31. Βασίλης Κασίμης
Professor of Medicine UMDNJ and
Chief Section of Hematology/Oncology
VANJHCS,East Orange,New Jersey 07018, USA
32. Ιωάννης Βασιλείου
School of Electrical & Computer Engineering
National Technical University of Athens
9, Iroon Polytechniou Str.
Zografou Campus
Athens 157-73, GREECE
33. Ιωάννης Τσαμαρδινός
Assistant Professor
Department of Biomedical Informatics
Vanderbilt University Medical Center, USA
34.Ευάγγελος Μπιμπλής
School of Forestry and
Wildlife Sciences
Auburn, University
Auburn, Alabama 36849, USA
35. Αποστολία-Μαρία Τσιμπερίδου
Assistant Professor
Department of Leukemia
University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center
1400 Holcombe Blvd Unit 428
Houston, TX 77030, USA
36. Ειρήνη Γαβρά
Professor of Medicine
Boston University School of Medicine
715 Albany street,
Boston, MA,02118, USA
37. Γιώργος Χρηστάκος
Birch Distinguished Professor
Department of Geography
San Diego State University
5500 Campanile Drive
San Diego, CA 92182-4493, USA
38. Μάριος Κουφαρής
Associate Professor
Coordinator, Information Systems Specialization, PhD Program in Business
Department of Statistics and Computer Information Systems
Baruch College, City University of New York
55 Lexington Ave., Box B11-220
New York, NY 10010, USA
39. Παναγιώτης Ε. Φουντόπουλος
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ειδικότητα: Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Διδάκτωρ Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
40. Φωκίων Εγκολφόπουλος
Professor
Deputy Editor, Combustion and Flame
Dept. of Aerospace & Mechanical Engineering
Viterbi School of Engineering
3650 McClintock Avenue
University of Southern California
Los Angeles, CA 90089-1453, USA
41. Γ.Μ. Μακρυγιώργος
Associate Professor of Radiation Oncology
Harvard Medical School
Head, Dosimetry and Biophysics, Division of Physics
Dana Farber-Brigham and Women's Cancer Center
Radiation Therapy
75 Francis street, L2
Boston MA 02115, USA
42. Μαρία Μαυρουδή
Associate Professor of Byzantine History
University of California, Berkeley
Department of History
3229 Dwinelle Hall
Berkeley CA 94720-2550, U.S.A.
43. Αλέξανδρος Κολοβός
Envir. Sciences & Engineering
Department of Environmental Sciences and Engineering
The University of North Carolina at Chapel Hill
CB 7431, Rm. 114 Rosenau Hall, Chapel Hill, NC 27599-7431, USA
44. Κορνηλία Τσακιρίδου
Associate Professor/Philosophy
Director/Diplomat-In-Residence Program
La Salle University
20th @ Olney Avenue
Philadelphia, PA 19141, USA
45. Μάνια Σ. Παγιαβλά
PhD Candidate-Graduate Teaching Assistant
Department of Art History and Theory
Essex University, UK
46. Αθηνά Ανδρεάδη
Associate Professor, Cell Biology,
University of Massachusetts Medical School
Shriver Center at UMMS
200 Trapelo Road, Waltham, MA 02452, USA
47. Παναγιώτης Μελετίες
Professor and Chair
Chemistry Department
Bronx Community College, CUNY
Bronx, New York, NY 10453, USA
48. Μάνος Μ. Τέντζερης
Associate Professor
NSF-PRC Associate Director for RF Research
Assoc. Editor for IEEE Trans. Advanced Packaging
School of ECE
Georgia Institute of Technology
Atlanta, GA 30332-250, U.S.A.
49. Βασιλική Σαΐτα
Medical Director, Laboratory
Pascack Valley Hospital
250 Old Hook Road
Westwood, New Jersey 07675, USA
50. Χρήστος Χριστοδούλου
ECE Department, Room 330
MSC01 1100
1 University of New Mexico
Albuquerque, NM 87131-0001, USA
51. Νότης Παγιαβλάς
College of Business
Marketing and Strategic Research
Embry-Riddle Aeronautical University
Daytona Beach, FL. 32114-3900, USA
52. Στέργιος Ι. Ρουμελιώτης
Assistant Professor
Dept. of Computer Science and Engineering
University of Minnesota
4-192 EE/CS, 200 Union Street SE
Minneapolis, MN 55455, USA
53. Πάνος Δ. Πρεβεδούρος
Professor
Traffic and Transportation Engineering
Civil and Environmental Engineering Department
University of Hawaii at Manoa
2540 Dole Street, 383, Honolulu, HI 96822, USA
54. Ελένη Άννη
Thomas Jeferson University
Jefferson Medical College
Department of Pathology-Anatomy & Cell Biology
1020 Locust Street
Philadelphia, PA 19107, USA
55. Νικόλαος Β. Καραγιάννης
Professor of Electrical and Computer Engineering
University of Houston
Houston, Texas 77204, USA
56. Ηλίας Στράγκας
Department of Electrical and Computer Engineering
Michigan State University
East Lansing, MI, 48824, USA
57. Γιάννης Παπαπολυμέρου
Associate Professor
School of Electrical and Computer Engineering
Georgia Institute of Technology
Atlanta, Georgia 30332, USA
58. Σοφία Περδικάρη
Associate Professor
Dept. of Anthropology and Archaeology
Brooklyn College, CUNY
2900 Bedford Avenue
Brooklyn, NY 11210, USA
59. Εμμανουήλ Θεοδωράκης
Professor of Chemistry
Department of Chemistry and Biochemistry
University of California San Diego
9500 Gilman Drive #0358
La Jolla CA 92093-0358, USA
60. Αναστάσιος Τσώνης
Professor
Department of Mathematical Sciences
Atmospheric Sciences Group
University of Wisconsin-Milwaukee
Milwaukee, WI 53201 USA
61. Νικόλαος Σκαρμέας, M.D., M.Sc.
Assistant Professor of Neurology,
Columbia University Medical Center
New York, USA
62. Παντελής Γ. Χαλαμάνδρης
Professor Emeritus, Brandon University.
Deputy Director, University of Manitoba
Centre for Hellenic Civilization
Brandon University.
270 18th street,
Brandon, Manitoba R7B 6A9, Canada
63. Εμμανουήλ Κατσάνης, M.D.
Louise Thomas Chair in Pediatric Cancer Research
Professor of Pediatrics and Pathology
Section Chief, Hematology/Oncology
University of Arizona, USA
64. Θεόδωρος Αντωνίου
Composer/Conductor
Professor of Music
Boston University
Boston, USA
65. Βύρων Γ. Μασσιάλας, Ph.D.
Co-Director Project SHELL
Lynn University
3601 North Military Trail
Boca Raton, Florida 33431-5598, USA
66. Νικηφόρος Σταματιάδης, Ph.D., P.E.
Professor of CE/Transportation
Department of Civil Engineering
265 Raymond Bldg.
University of Kentucky
Lexington, KY 40506-0281, USA
67. Γιάννης Γ. Σιόλας
Associate Professor of Education
St. John's University
New York, USA
68. Γιάννης Ε. Βολανάκης, M.D.
Professor Emeritus
Department of Medicine
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, AL 35294, USA
69. Ζήσης Παπανδρέου
Professor and Department Head
Department of Physics
University of Regina
Regina, SK S4S 0A2, Canada
70. Χρήστος Ευαγγελίου
Professor of Philosophy
Vice President of ISNS
Department of Philosophy
Towson University
Towson, MD 21252, USA
71. Α. Άρια Τζίκα
Director of the NMR Surgical Laboratory
Department of Surgery
Massachussetts General Hospital
and Shriners Burns Institute
Harvard Medical School
51 Blossom Street, Room 261
Boston, MA 02114, USA
72. Κορνηλία Παρασκευά
Professor
Department of English, Linguistics, Writing
Western Oregon University, USA
73. Κωνσταντίνος Μπούλης
Postdoctoral Fellow
Department of Computer Science and Dept. of Linguistics
Stanford University
Stanford, USA
74. Σωτήριος Τετράδης DDS, PhD
Associate Professor
UCLA School of Dentistry
10833 Le Conte Avenue
Room 53-068 CHS
Los Angeles, CA 90095, USA
75. Αθανάσιος Θεολόγης, Ph.D
Plant Gene Expression Center
800 Buchanan Street
Albany CA 94710, USA
76. Στέλιος Καβαδίας
Assistant Professor of Operations Management
College of Management
Georgia Institute of Technology
800 W. Peachtree NW
Atlanta, GA 30308, USA
77. Σπύρος Οικονομίδης
Professor
Department of Management and Finance
California State University, East Bay
Hayward, CA 94542, USA
78. Γιώργος Π. Μοσχής
Professor of Marketing,
Alfred Bernhardt Research Professor,
and Director of the Center for Mature Consumer Studies
Georgia State University,
University Plaza,
Atlanta, GA30303, USA
79. Αντώνιος Ζαβαλιάγκος
Professor of Materials Science and Engineering
and Mechanical Engineering, Drexel University
LeBow Engineering Center Room 27-441
31th and Maret Streets, Philadelphia, PA19104, USA
80. Πολυξένη Κούτκια M.D, M.A
Program in Nutritional Metabolism
Neuroendocrine Unit
Massachusetts General Hospital
55 Fruit street, LON 207
Boston, MA 02114, USA
81. Τριαντάφυλλος Μούντζιαρης
Professor and Head
Department of Chemical Engineering
University of Massachusetts
159 Goessmann Laboratory
686 North Pleasant Street
Amherst, MA 01003, USA
82. Θωμάς Τσακαλάκος
Department of Ceramic and Materials Engineering
School of Engineering
Nanostructured Materials
Rutgers University
607 Taylor Road
Piscataway NJ 08854, USA
83. Φίλιππος Βασιλόπουλος, D.D.S.
Assistant Professor
Predoctoral and Clinic Director
Department of Periodontology
412 UAB School of Dentistry
1919 7th Avenue South
Birmingham, AL 35294, USA
84. Φώτης Σωτηρόπουλος
Professor
School of Civil and Environmental Engineering
G. W. Woodruff School of Mechanical Engineering
Computational Hydrodynamics & Biofluids Laboratory
790 Atlantic Drive
School of Civil and Environmental Engineering
Georgia Institute of Technology Atlanta, GA 30332-0355, USA
85. Μαρία Φλυτζάνη-Στεφανοπούλου
Professor
Editor, North & South America
Applied Catalysis B: Environmental
Chemical and Biological Engineering
Tufts University
4 Colby St.
Medford, MA 02155, USA
86. Κατερίνα Σεμεντεφέρη
Associate Professor
Department of Anthropology and
Graduate Program in Neurosciences
University of California at San Diego
La Jolla, CA 92093-0532, USA
87. Κωνσταντίνος Τ. Γιαννούτσος
Associate Professor
Director, Biostatistics
Indiana University Cancer Center
Indiana University School of Medicine
Division of Biostatistics
535 Barnhill Drive, RT 380H
Indianapolis, IN 46202, USA
88. Ιωάννης Αϊφάντης
Assistant Professor of Medicine
University of Chicago
Chicago, IL 60637 USA
89. Κική Γουναρίδου
Associate Professor
Smith College
Northampton, Massachusetts 01063, USA
90. Γιώργος Πανοτόπουλος
Member of Technical Staff
Agilent Laboratories
3500 Deer Creek Road, MS 26M-9
Palo Alto, CΑ, USA
91. Θάλια Πανδήρη
Professor of Classics and Comparative Literature
Smith College
Northampton MA 01063, USA
92. Αλεξάνδρα Οικονόμου
Λέκτορας Νευροψυχολογίας
Τομέας Ψυχολογίας
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών
93. Ειρήνη Μουλίτσα
University of Minnesota,
Scientific Computation Program,
Army High Performance Computing Research Center,
1100 Washington Ave S #101,
Minneapolis, MN-55415, USA
94. Αλέξανδρος Σκουλούδης
PT Professor
Department of Economics
Central Conn State University,
Connecticut, USA
&
Visiting Lecturer
Department of αics
Trinity College
Connecticut, USA
95. Ελένη Δ. Σφακιανάκη MD, MPH,
Prof of Epidemiology and Public Health
University of Miami, Florida, USA
96. Γιώργος Ν. Σφακιανάκης MD PhD,
Prof of Radiology/Nuclear Medicine
Director, Nuclear Medicine,
University of Miami, Florida, USA
97. Ελένη Μανωλαράκη
Assistant Professor of Classics
University of South Florida
4202 E. Fowler Ave. CPR 419
Tampa, FL 33620, USA
98. Νικόλαος Μ. Πατρικαλάκης
Kawasaki Professor of Engineering and Associate Head
Department of Mechanical Engineering
Massachusetts Institute of Technology
Room 1-104C; 77 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139-4307, USA
99. Μαριάνα Μπέη
Assistant Professor & Molecular Genetics Lab Director
Harvard Medical School
Cutaneous Biology Research Center
Massachusetts General Hospital
Building 149, Rm3214
13th Street Charlestown MA 02129, USA
100. Ευφροσύνη Albrecht Πηλιούνη
Adjunct professor, British Literature
English Department
Auburn University
Auburn, AL 36830, USA
101. Γιάννης Τ. Κοντογιάννης, Ph. D.
Executive Vice-President and Chief Academic Officer
Tulsa Community College
6111 E. Skelly Drive
Tulsa, OK 74135-6198, USA
102. Δωροθέα Κλήμη-Ζάκα
Professor of Clinical Nutrition
and Fulbright Fellow
Department of Food Science
and Human Nutrition
Rm. 107 Hitchner Hall, University of Maine
Orono, Maine 04469, USA
103. Τιμόθεος Τσοχαντάρης
Associate Professor of Religion/Biblical Studies
George Fox University
414 N. Meridian St.
Newberg, OR. 97132, USA
104. Παναγιώτης Α. Τσώνης
Leonard A. Mann, S.M., Chair in the Sciences
Professor, Department of Biology
University of Dayton
Dayton, OH 45469-2320, USA
105. Κώστας Τσίπης
Retired Professor
Room 3-435
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge Mass. 02139, USA
106. Νικόλαος Τσουλφανίδης
Editor Nuclear Technology
Interim Chair
Chemical & Metallurgical Engineering
309 LME, MS/388
University of Nevada- Reno
Reno, NV 89557, USA
107. Θανάσης Οικονόμου
Senior Scientist
Laboratory for Astrophysics and Space Research
Enrico Fermi Institute, University of Chicago
933 East 56th Street
Chicago, IL 60637, USA
108. Γ.Ε. Αποστολάκης
Professor of Nuclear Science and Engineering
Professor of Engineering Systems
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA 02139-4307, USA
109. Γιάννης Δανιάς, MD, PhD
Associate Professor
Department of Ophthalmology
Mt Sinai School of Medicine
New York, NY 10029, USA
110. Άρης Ροζάκης
Theodore von Karman Professor of Aeronautics and Mechanical Engineering
Director, Graduate Aeronautical Laboratories (GALCIT)
California Institute of Technology
1200 E. California Blvd., Mail Code 105-50
Pasadena, CA 91125, USA
111. Τάσος Γεωργακόπουλος
Assistant Professor,
Dept. of Psychiatry,
Mount Sinai School of Medicine
New York, NY 10029, USA
112. Νικολίτσα Γεωργοπούλου - Λιαντίνη
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας
Πανεπιστήμιο Αθηνών
113. Δημήτρης Ασλανίδης, PhD
CEO
AMS FORCES Ltd
Interleuvenlaan 62 bus 61 (Zone II)
3001 Leuven, Belgium
114. Ηλίας Σιώρης, Pharm.D.
President, Clinical Services
SafetyCall International, PLLC
&
Professor
Department of Experimental and Clinical Pharmacology
College of Pharmacy, University of Minnesota
8009 34th Avenue South, Suite 875
Bloomington, MN 55425, USA
115. Σπύρος Μαγκλιβέρας
Prof. & Chair, Mathematical Sciences
Florida Atlantic University
and Director CCIS
116. Χρήστος Δ. Κατσέτος, MD, PhD, MRCPath
Research Professor of Pediatrics
Drexel University College of Medicine-
Neuropathologist, Section of Neurology and
Department of Pathology & Laboratory Medicine
St. Christopher's Hospital for Children
Erie Avenue at Front Street
Philadelphia, PA 19134, USA
117. Αθανάσιος Νενές
Assistant Professor
Schools of Earth & Atmospheric Sciences and Chemical &
Biomolecular Engineering
Georgia Institute of Technology
311 Ferst Drive, Atlanta GA 30332, USA
118. Πάνος Μιχαλόπουλος
Professor,
Department of Civil Engineering
University of Minnesota,
Minneapolis , Min. 55455, USA
119. Μανώλης Μπένης
Research Associate
Ιδρυμα Ηλεκτρονικής Δομής και Λέiζερ, ΙΤΕ
P.O. Box 1527
Βασιλικά Βουτών, 71100 Ηράκλειο
120. Σταύρος Α. Αναγνωστόπουλος
Professor of Civil Engineering
Head, Structures Division
Πανεπιστήμιο Πάτρας
26500 Πάτρα
121. Περικλής Κτώνας
Emeritus Professor
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Houston,
Ειδικός Σύμβουλος
Εργαστήριο Μελέτης Διαταραχών Ύπνου
Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Βασιλίσσης Σοφίας 74, Αθήνα
122. Δρ. Νικόλαος Ζαφειρόπουλος
Project Leader
Leibniz-Institut fur Polymerforschung Dresden e.V
Hohe Strasse 6
D-01069 Dresden, Germany
123. Θέμης Ματσούκας
Associate Professor
Department of Chemical Engineering
Penn State University
150 Fenske, University Park, PA 16802, USA
124. Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης
Professeur des Universites
Universite Pantheon-Sorbonne (Paris 1)
France
125. Χρήστος Κουτσoύγερας
Associate Professor
Electrical Engineering & Computer Science Department
Tulane University
New Orleans, LA 70118, USA
126. Ιωάννης Μιχαηλίδης
Postdoctoral Research Scientist
Columbia University, Department of Biological Sciences
915 Fairchild Center
New York, USA
127. Βασίλειος Αλεξιάδης
Professor of Mathematics
University of Tennessee
Knoxville TN 37996-1300, USA
128. Ιωάννης Χρυσοχόος
Professor Emeritus of Chemistry
The University of Toledo,Toledo, OH 43606, USA
129. Δρ. Απόστολος Παρασκευάς
Berklee College of Music, FB#136
Composition Department
1140 Boylston Street
Boston, MA 02215-3693, USA
130. Παναγιώτης Γ. Ηπειρώτης
Assistant Professor
Department of Information, Operations, and Management Sciences
Stern School of Business, New York University
New York, NY 10012, USA
131. Ελευθέριος Γκιουλέκας
PhD Candidate
University of Washington
Applied Mathematics
408 Guggenheim Hall
Box 352420
Seattle, WA 98195-2420, USA
132. Ελευθέριος Κιρκίνης
PhD Candidate
University of Washington,
Applied Mathematics
Box 352420
Seattle, WA 98195-2420, USA
133. Παναγιώτης Δάλμαρης
PhD Candidate
University of Technology, Sydney,
Faculty of IT
Sydney, NSW, Australia.
134. Θεόδωρος Παγτζής CEng, PhD
Networks & Mobile Systems Group
Dept. of Computer Science
University College London
Gower St.
WC1E 6BT London,
United Kingdom
135. Ζαφειρία Αθανασίου
Postdoctoral fellow
Department of Chemistry and Biochemistry
University of Washington
Seattle, USA
136. Θεόδωρος Καλτσούνης
Professor Emeritus of Education
122 Miller Hall, Box 353600
University of Washington
Seattle, WA 98195, USA
137. Λήδα Ανεστίδου
Vanderbilt University Medical Center
Center for Biomedical Ethics and Society
Nashville, TN 37232-4350, USA
138. Κωνσταντίνα Αλεξανδροπούλου
Assistant Professor, Pharmacology
College of Physicians and Surgeons of
Columbia University
630 West 168th Street, PH 7W Rm. 318
New York, NY 10032, USA
139. Γιάννης Παπαφιλίππου
Staff Physicist
CERN
AB - ABP
CH-1211 Geneva 23
SWITZERLAND
140. Ευάγγελος Κυριακίδης
Lecturer in Archaeology,
School of European Culture and Languages,
Cornwallis NW 219,
University of Kent, Canterbury, CT2 7NF, UK
&
Research Associate,
Cotsen Institute of Archaeology,
Fowler Building
University of California, Los Angeles
Los Angeles, CA 90095-1510, USA
141. Γιώργος Δεμίρης
Director of the Health Informatics Graduate Program
Health Management and Informatics
University of Missouri-Columbia, School of Medicine
324 Clark Hall
Columbia, MO 65211, USA
142. Γιώργος Αρχοντίτσης
Assistant Professor
Department of Geography
University of Toronto
Canada
143. Αθανάσιος Μπούλης
Researcher
National ICT Australia
Sydney
Australia
144. Βασίλειος Ε. Παπαλόης MD, PhD, FICS, FRCS
Consultant Transplant and General Surgeon
The West London Renal and Transplant Centre
Hammersmith Hospital, London, UK
Honorary Senior Lecturer
Imperial College,
London, UK
145. Ανδρέας Ακριβός
Professor Emeritus
Member, National Academies of Science, Engineering
Levich Institute, Steinman Hall #1M
City College of CUNY
140th Street & Convent Avenue
New York, NY 10031, USA
146. Βασιλική Πανούση
Assistant Professor of Classical Studies
The College of William and Mary
PO Box 8795
Williamsburg, VA 23187, USA
147. Σωτήρης Σκεβούλης
Associate Professor and Chairman, Computer Science Dept
Ivan G. Siedenberg School of Computer Science and Information Systems
Pace University
163 William str.
Suite #240
New York, NY 10038, USA
148. Δημήτριος Ιατρίδης
Professor, Social Policy, and Chair of Policy Planning
Graduate School of Social Work
Boston College
Boston, USA
149. Παναγιώτης Λαμπρόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής και ΙΤΕ
Βασιλικά Βουτών, 7110 Ηράκλειο
150. Δρ. Βασίλης Βαλαγιαννόπουλος
Chef de Clinique Assistant
Service de Metabolisme et Neurologie Pediatrique
Hopital Necker-Enfants Malades
149, rue des Sevres, 75015 Paris, France
151. Σάββας Γ. Χατζηκυριάκος
Professor of Chemical and Biological Engineering
Associate Dean of Applied Science, Research
Department of Chemical and Biological Engineering
The University of British Columbia
2360 East Mall
Vancouver, BC, V6T 1Z3
Canada
152. Γιώργος Παπαθεοδώρου
Καθηγητής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών και
ΕΙΧΗΜΥΘ - ΙΤΕ
Τ.Θ. 1414 , 26504 Ρίο
153. Πέτρος Εγγλέζος
Professor
Department of Chemical and Biological Engineering
University of British Columbia
Vancouver BC, V6T 1Z4, CANADA
154. Ελευθερία Μαράτου-Flier, M.D.
Associate Professor of Medicine
Harvard Medical School
Department of Medicine
Division of Endocrinology
Beth Israel Deaconess Medical Center
Boston, MA 02215, USA
155. Γιάννης Δημητράτος
Technology Manager
DuPont Engineering
Wilmington, DE, USA
156. Αριστείδης Μαυρίδης
Καθηγητής Χημείας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας
Εργαστήριο Φυσικοχημείας
ΤΘ 64004
15710 Ζωγράφου, Αθήνα
157. Ιωάννης Γιαπιντζάκης
Associate Professor
Dept. of Mechanical & Manufacturing Eng.
School of Engineering
University of Cyprus
75 Kallipoleos Ave, PO Box 20537
1678 Nicosia, CYPRUS
158. Ηλίας Ηλιόπουλος
Directeur de Recherche CNRS
Laboratoire Matiere Molle et Chimie
Ecole Superieure de Physique et Chimie Indusrielles
10 rue Vauquelin
75005 Paris, France
159. Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης
Καθηγητής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης &
Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών
ΤΘ 472, 54124 Θεσσαλονίκη
160. Γρηγόρης Στεφανόπουλος
Bayer Professor of Chemical Engineering and Biotechnology
Department of Chemical Engineering
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA 02139, USA
161. Νίκος Σαχινίδης
Professor
Department of Chemical and Biomolecular Engineering
University of Illinois at Urbana-Champaign
208 Roger Adams Lab, MC-712
600 South Mathews Avenue
Urbana, IL 61801, USA
162. Μιχάλης Δ. Αμοιρίδης
Professor and Chairman
Department of Chemical Engineering
University of South Carolina
Columbia, SC 29208, USA
163. Κυριάκος Μαρκίδης
Professor of Sociology
University of Maine
Orono, Maine, USA
164. Κωνσταντίνος Φώσκολος
Deputy Head, Nuclear Energy and Safety Research Department
Paul Scherrer Institut
CH-5232 Villigen PSI
SWITZERLAND
165. Πάνος Παπαμιχάλης
Professor and Chair
Electrical Engineering Department
Southern Methodist University
P.O. Box 750338, Dallas, TX 75275-0338, USA
166. Γιάννης Ν. Καζνέσης
Assistant Professor
Department of Chemical Engineering and Materials Science
Director, Bioinformatics Summer Institute
University of Minnesota
421 Washington Ave SE
Minneapolis, MN 55455, USA
167. Χρήστος Γ. Κοντογιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρόεδρος τμήματος Φαρμακολογίας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο-Πάτρα
168. Σταύρος Γ. Νυχάς
Καθηγητής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
169. Κωνσταντίνος Π. Τζάνος
Nuclear Engineering Division
Argonne National Laboratory
Argonne, Ill 60439, USA
170. Σπυρίδων Ραψομανίκης
Καθηγητής
Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και
Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τ.Θ. 447, 67100 ΞΑΝΘΗ
171. Μανόλης Καβουσάνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κρήτης
Ηράκλειο, Κρήτη
172. Απόστολος Ι. Σίνης
Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιχθυολογίας
Τμήματος Βιολογίας
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο
Τ.Θ. 134, 541 24 Θεσσαλονίκη
173. Ιωάννης Μπάλιος
Καθηγητής
Σχολή Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
174. Ε. Παπαδοπούλου-Μουρκίδου
Καθηγήτρια
Σχολή Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
175. Μιχάλης Γ. Δανίκας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
176. Άννα Πολυχρονιάδου-Αληχανίδου
Καθηγήτρια
Τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων
Σχολή Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
177. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεολογική Σχολή
Πανεπιστήμιο Αθηνών
178. Μιλτιάδης Βασιλακάκης
Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
179. Αλέξανδρος Φ. Κουτίνας
Καθηγητής
Κτηνιατρική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
180. Σπύρος Αγαθός
Professor and Head,
Unit of Bioengineering
Catholic University of Louvain,
Louvain-la-Neuve, Belgium
181. Γιώργος Ασημέλλης
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Η επιστολή και άλλες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.GreekUniversityReform.org.
Αν θέλετε να προσθέσετε το όνομα σας στείλτε email στο tlazaridis@ccny.cuny.edu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου