Σάββατο, Απριλίου 26, 2008

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου "Ποιο μοντέλο θέλουμε για την Ευρώπη"

Αντιδράσεις: 
26/4/2007

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου που διοργάνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα "Ποιο μοντέλο θέλουμε για την Ευρώπη" ανακοίνωσε το υπουργείο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι. Η έναρξη του συνεδρίου έγινε χθες το βράδυ, με ομιλίες του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κώστα Καραμανλή και του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Χοακίν Αλμούνια.

Σήμερα το πρωί, στην πρώτη ενότητα, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης συζήτησε με τους ομολόγους του της Σουηδίας, της Πορτογαλίας και της Μάλτας καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών της Ιρλανδίας για τα χαρακτηριστικά των οικονομικών μοντέλων που ακολουθούνται στις χώρες τους.

Στη δεύτερη ενότητα, μίλησαν για το ελληνικό οικονομικό μοντέλο οι πρώην Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννος Παπαντωνίου και Νίκος Χριστοδουλάκης καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του ΥΠΟΙΟ κ. Πλούταρχος Σακελλάρης.

Οι εργασίες του συνεδρίου έκλεισαν με ομιλία του κ. Αλογοσκούφη, ο οποίος συνόψισε και τα συμπεράσματα από τις συζητήσεις που έγιναν.

Πρώτη ενότητα συνεδρίου

Από τη συζήτηση στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου προέκυψε ότι δεν υπάρχει ένα μοντέλο, το οποίο να μπορούν να υιοθετήσουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι πρέπει να γίνονται προσαρμογές στις ιδιαιτερότητες και στις διαφορετικές νοοτροπίες των λαών τους.

Ωστόσο, υπάρχουν κοινές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για όλα τα κράτη-μέλη, οι οποίες εκφράζονται κυρίως μέσα από το αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Υπάρχουν διαφορές στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται, οι οποίες προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τη συμπεριφορά και τη στάση της κοινής γνώμης σε κάθε χώρα. Από τη συζήτηση προέκυψε, επίσης, ότι υπάρχει σχετική συμφωνία όσον αφορά στο ποιες πρέπει να είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα προωθηθούν τα επόμενα χρόνια από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής κοινωνικής αποδοχής στην προσπάθεια αυτή είναι ένας δύσκολος αλλά αναγκαίος στόχος.

Ο Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας κ. Anders Borg, στην παρουσίασή του για το σουηδικό οικονομικό μοντέλο, επεσήμανε τη σημασία των ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση και τόνισε ότι ο δημόσιος τομέας της χώρας του υποστηρίζει πολιτικές για την ανάπτυξη της οικονομίας. Βασική προτεραιότητα του σουηδικού μοντέλου είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Υπήρξαν περίοδοι χαμηλής παραγωγικότητας και μακροοικονομικών ανισορροπιών στην οικονομία της Σουηδίας. Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίσθηκαν με επιτυχία και τώρα η χώρα απολαμβάνει χαμηλό πληθωρισμό, υψηλό βιοτικό επίπεδο και μακροοικονομική σταθερότητα. Αποδίδεται μεγάλη σημασία στο σύστημα εκπαίδευσης και στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, μιας σχετικά μικρής οικονομίας με ανάπτυξη βασισμένη κυρίως στον εξαγωγικό τομέα, υπήρξε ισχυρή ανάπτυξη την περίοδο 1995-2000, η οποία, όμως, δημιούργησε εφησυχασμό και καθυστέρησε την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ο Υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας κ. Fernando Teixeira dos Santos ανέφερε ότι την περίοδο 2000-2005 η οικονομία της χώρας του εισήλθε σε ύφεση, λόγω της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου και της χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας στην Ε.Ε., όπου κατευθύνεται το 80% των εξαγωγών της Πορτογαλίας. Η ένταξη των νέων χωρών στην Ε.Ε. συνετέλεσε, εξ άλλου, στη μείωση των ξένων επενδύσεων στη χώρα. Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται τώρα στην Πορτογαλία δίνουν βαρύτητα στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, την έρευνα και ανάπτυξη, την υγειονομική περίθαλψη και το ασφαλιστικό σύστημα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών της Ιρλανδίας κ. Donald McNally, τόνισε ότι χρειάστηκε πολυετής σκληρή προσπάθεια για να φτάσει η χώρα του να έχει ένα επιτυχημένο οικονομικό μοντέλο. Αποδόθηκε μεγάλη σημασία στην υψηλού επιπέδου και συνεχή εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού της χώρας και στην τόνωση του επιχειρηματικού κλίματος - με διασφάλιση της ευελιξίας στις αγορές, με μείωση της φορολογίας και απλοποιημένες κανονιστικές ρυθμίσεις – παράλληλα με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Στη Μάλτα, όπως τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας κ. Tonio Fenech, έχει επιτευχθεί σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση - το έλλειμμα μειώθηκε από 10,2% του ΑΕΠ το 2003 στο 2,6% το 2006 – ενώ ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 2,4% και η ανεργία στο 4,8%. Η οικονομική ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στη βιομηχανία και τον τουρισμό, καθώς και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στη μεταφορά τεχνολογίας και στην ανάπτυξη της πληροφορικής.

Δεύτερη ενότητα

Στη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, ο κ. Σακελλάρης παρουσίασε στοιχεία για την εξέλιξη βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 1995-2005, από τα οποία προκύπτει ότι η παραγωγικότητα βελτιώθηκε αλλά υστερεί ακόμη σε σχέση με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης. Ο κ. Σακελλάρης είπε ότι βασική αρχή του κατάλληλου μείγματος της οικονομικής πολιτικής είναι ο περιορισμός του ρόλου του κράτους στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να αφήσει το πεδίο ελεύθερο στον ιδιωτικό τομέα για να αποτελέσει την ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Ο κ. Παπαντωνίου είπε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για μία δεκαετία, που εμπεδώθηκαν κυρίως λόγω της ένταξης της χώρας στην ευρωζώνη.

Ο πρώην Υπουργός τόνισε ότι δεν μπορούμε να αντιγράφουμε τα μοντέλα άλλων χωρών. Είπε, για παράδειγμα, ότι το σουηδικό μοντέλο με την υψηλή φορολογία δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην Ελλάδα, επειδή οι Έλληνες θέλουν να έχουν υψηλό διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα.

Όσον αφορά το ιρλανδικό μοντέλο, ο κ. Παπαντωνίου είπε ότι όσο φιλελεύθερη και αν γίνει η ελληνική οικονομία, δεν θα μπορέσει να έχει τις πολύ υψηλές εισροές ξένων επενδύσεων που έχει η Ιρλανδία. Επίσης, ανέφερε ότι τρία είναι τα βασικά στοιχεία, που είναι κοινά σε όλα τα επιτυχημένα οικονομικά μοντέλα, που πρέπει να αποτελούν οδηγό και για την Ελλάδα: Πρώτον, υψηλού επιπέδου Παιδεία, δεύτερον, καλό επιχειρηματικό περιβάλλον και τρίτον η ύπαρξη μηχανισμών ανακατανομής εισοδήματος.

Ειδικά για τα Πανεπιστήμια, ο κ. Παπαντωνίου είπε ότι απαιτείται ο απεγκλωβισμός τους από την Κεντρική Διοίκηση, ώστε να έχουν υψηλό βαθμό αυτονομίας. Είπε, επίσης, ότι χρειάζονται ενίσχυση του ανταγωνισμού και άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης και ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Ο κ. Χριστοδουλάκης είπε ότι πρέπει να βρούμε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή μεταξύ των επιτυχημένων ευρωπαϊκών μοντέλων. Αναφέρθηκε σε τέσσερα σημεία:

- Πρώτον, στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών και των νέων.

- Δεύτερον, στην ενσωμάτωση των οικονομικών μεταναστών με τρόπο που θα ενισχύσει την ανάπτυξη.

- Τρίτον, στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην Παιδεία και γενικότερα στη γνώση.

- Τέταρτον, στη δημιουργία ισχυρών εθνικών επιχειρηματικών Ομίλων. Πέραν αυτών, ο πρώην Υπουργός είπε ότι τόσο η Ιρλανδία όσο και οι σκανδιναβικές χώρες δεν έχουν υψηλές αμυντικές δαπάνες, όπως η Ελλάδα και γι’ αυτό πρότεινε τη σύναψη αμοιβαίου συμφώνου μείωσης εξοπλισμών με την Τουρκία.

Πρότεινε, επίσης, τη φορολόγηση των υπεράκτιων εταιριών, τη φορολόγηση των υπεραξιών και τη διαφορική φορολογία των κερδών, ώστε να δημιουργηθεί ένα δημοσιονομικό απόθεμα για τη χρηματοδότηση της Παιδείας και γενικότερα των αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Στην ομιλία του, με την οποία συνόψισε τα αποτελέσματα του συνεδρίου, ο κ. Αλογοσκούφης συμφώνησε ότι δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί στην Ελλάδα ακριβώς ένα άλλο ευρωπαϊκό μοντέλο. Ο Υπουργός είπε ότι είναι κοινή παραδοχή ότι η οικονομική πολιτική που εφαρμόσθηκε την δεκαετία του ΄80, που βασίσθηκε στη δημοσιονομική επέκταση, ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Προσέθεσε ότι η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη έγινε χωρίς να έχει προετοιμασθεί επαρκώς η χώρα στο δημοσιονομικό πεδίο και στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων. Ο κ. Αλογοσκούφης τόνισε ότι η σημερινή Κυβέρνηση ακολουθεί μια μεταρρυθμιστική πολιτική, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία επιτυχημένων πολιτικών που εφαρμόσθηκαν στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα, είπε, δεν αντιγράφει κάποιο υπόδειγμα και προσέθεσε ότι θέλουμε να γίνεται λόγος στο μέλλον για το ελληνικό μοντέλο.

Η αλλαγή που σημειώθηκε μετά το 2004 στην οικονομική πολιτική έγκειται, είπε ο κ. Αλογοσκούφης, στο γεγονός ότι η ανάπτυξη βασίζεται πλέον στον ιδιωτικό τομέα – στις επενδύσεις και τις εξαγωγές – και όχι στις δημόσιες δαπάνες, με παράλληλη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν, καθώς δεν έχουμε φθάσει στο τέλος του δρόμου. Ειδικότερα, είπε, ότι πρέπει να συνεχισθούν οι μεταρρυθμίσεις και η πολιτική της δημοσιονομικής εξυγίανσης, να συνεχισθεί ο διάλογος για το ασφαλιστικό και να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου