Σάββατο, Μαΐου 03, 2008

Μέγεθος και ανελαστικότητα του δημόσιου τομέα μείζον πρόβλημα

Αντιδράσεις: 
πηγή : Πολίτης

Φιλόδοξες δεσμεύσεις και στόχους αναλαμβάνει και θέτει η κυβέρνηση στο 1ο Πρόγραμμα Σταθερότητας που υποβάλλει στην ΕΕ ενόψει της ένταξής μας στην ΟΝΕ. Μέτρα αόριστα και άνευ χρονοδιαγραμμάτων

Τέτοια είναι η ευφορία από τη θεαματική αύξηση των δημοσίων εσόδων που, έστω και αν αναγνωρίζεται ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν προσωρινό χαρακτήρα, το Υπουργείο Οικονομικών βασίζεται σε αυτά - καθώς και στη μείωση των δαπανών για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους - και δεν δεσμεύεται για καμία συγκεκριμένη νέα δημοσιονομική στρατηγική. Στο πρώτο Πρόγραμμα Σταθερότητας (2007 - 2011) το οποίο υποβάλλει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγες μόνο εβδομάδες πριν από την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αναλαμβάνονται φιλόδοξες μεν δεσμεύσεις, πλην όμως, αόριστες και άνευ χρονοδιαγραμμάτων. Κυρίως διότι πλέον τα δημόσια οικονομικά θα είναι ισοζυγισμένα, μάλιστα θα έχουν να επιδείξουν και ένα μικρό πλεόνασμα. Γεγονός που απομακρύνει από την Κύπρο την εξωτερική πίεση για την ανάληψη άμεσων διαρθρωτικών αλλαγών. Το ΠΣ στέλνει ένα μήνυμα εφησυχασμού. Ακόμη και όταν σχολιάζει το μείζον - όπως το αναδεικνύει - πρόβλημα για την κυπριακή οικονομία, αυτό του μεγέθους του δημόσιου τομέα, δεν κάνει καμία αναφορά σε μέτρα τα οποία στο παρελθόν η παρούσα κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να αναλάβει προκειμένου να εκσυγχρονίσει το όλο περιβάλλον. Δηλαδή, δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά σε κατάργηση του ανεργιακού επιδόματος στους αφυπηρετούντες δημόσιους υπαλλήλους ή στην αύξηση της συνεισφοράς στο ΤΚΑ των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στο ύψος αυτών του ιδιωτικού τομέα.

4 άξονες πολιτικής
Η δημοσιονομική πολιτική, λοιπόν, όπως περιγράφεται στο ΠΣ είναι όλο... υπέροχες υποσχέσεις. Βασίζεται σε τέσσερις άξονες:
- Εισαγωγή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Προϋπολογισμού το οποίο θα θεσμοθετήσει οροφές δαπανών και θα δώσει περισσότερη ανεξαρτησία στα Υπουργεία ώστε να αποφασίζουν πού θα διοχετεύουν τους προϋπολογισμούς τους. Την ίδια ώρα, όμως, θα αυξήσει την ευθύνη τους για την επίτευξη σημαντικών μετρήσιμων στόχων.
- Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ευημερίας, προς όφελος αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση σκοπεύει να ενισχύσει την πολιτική των στοχευμένων κοινωνικών δαπανών προκειμένου να περιορίσει τις σπατάλες.
- Εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα ώστε να παρέχει πιο παραγωγικές υπηρεσίες. Τέτοια πολιτική θα περιορίσει την αύξηση των δαπανών και θα αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην πολιτική αύξησης των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, δεδομένου του αντίκτυπου που αυτή έχει στην εξέλιξη των μισθών της οικονομίας και συνεπώς και της παραγωγικότητας της οικονομίας.
- Περαιτέρω βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους, εντός του παρόντος συστήματος, με επικέντρωση στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Το παράδοξο είναι ότι η κυβέρνηση, τουλάχιστον θεωρητικά, αναγνωρίζει τη σημασία που αποκτά πλέον η δημοσιονομική πολιτική για το νησί, δεδομένης της ένταξης στη ζώνη του ευρώ. Και το τονίζει στο ΠΣ. Αναφέρει, χαρακτηριστικά, ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να μην υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής, εισοδηματικής και άλλων πολιτικών. Σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρει, η ανταγωνιστικότητα θα διαβρωθεί και η Κύπρος θα τιμωρηθεί με επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και απώλεια της δυνητικής παραγωγικότητας της οικονομίας. Το κατά πόσο η πολιτική των προεκλογικών κοινωνικών πακέτων συνάδει με τα πιο πάνω, ίσως δεν είναι της ώρας να το σχολιάσουμε.

5 διαρθρωτικές παρεμβάσεις
Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την περίοδο 2007 - 2011 στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας έτσι ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ανάπτυξη και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες της Κύπρου. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν τα εξής κεφάλαια:
- Ενίσχυση του ανταγωνισμού και βελτίωση του οικονομικού κλίματος.
- Ενθάρρυνση έρευνας και καινοτομίας και εξάπλωση της πληροφορικής.
- Αναβάθμιση βασικών υποδομών.
- Περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αύξηση της απασχόλησης.
- Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και υγείας.

Προβλέψεις
Με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο ΠΣ, η οικονομική δραστηριότητα στο νησί θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά την επόμενη 4ετία:
- Το ΑΕΠ θα αυξάνεται κατά 4% κατά μέσο όρο την περίοδο 2007 - 2011.
- Η ανεργία θα διαμορφωθεί το 2008 σε 4%, το 2009 σε 3,9%, το 2010 σε 3,7% και το 2011 σε 3,6%. - Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή σε 2,5% το 2008, 2% το 2009, 2% το 2010 και 2% το 2011. - Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 6,5% το 2008, 6,3% το 2009, 5,9% το 2010 και 5,6% το 2011.
- Το πλεόνασμα για τα έτη 2008 και 2009 θα διαμορφωθεί σε 0,5% ενώ στα 2010 και 2011 σε 0,7% του ΑΕΠ.
- Το δημόσιο χρέος θα μειωθεί σε 48,5% το 2008, 45,3% το 2009, 43,8% το 2010 και 40,5% το 2011.

Δημόσιος Vs Ιδιωτικός
Εξίσωση μισθών
Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε σε αυτό το ΠΣ μεγάλη σημασία στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Σχετικές αναφορές συναντά κανείς πολλές φορές, ιδιαίτερα στη σελίδα 5 όπου γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στην παρούσα κατάσταση - σε σύγκριση με την ΕΕ - όσο και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Βεβαίως, πρόκειται για μέτρα τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν τοποθετούνται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεν στηρίζονται από συγκεκριμένες κινήσεις, ως θα ανέμενε κανείς. Ο δημόσιος τομέας στην Κύπρο είναι τεράστιος. Πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο στην ΕΕ, με τους μισθούς και τα ημερομίσθια στο δημόσιο να ανέρχονται στο 17% του ΑΕΠ και το ποσοστό εργοδότησης να ανέρχεται σε 18% σε σχέση με 10-12% στην ΕΕ. Με αυτά δεδομένα, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι οι μισθοί αυξάνονται πιο γρήγορα από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια ώρα το επίπεδο των μισθών είναι σαφώς ψηλότερο από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η παραγωγικότητα του δημοσίου είναι σχετικά χαμηλή. Όπως υπογραμμίζεται, η χαμηλή παραγωγικότητα στο δημόσιο τομέα επηρεάζει αρνητικά ολόκληρη την οικονομία, το μεγάλο μέγεθός του περιορίζει την ευελιξία της δημοσιονομικής πολιτικής σε εποχές ύφεσης ενώ οι μισθολογικές αυξήσεις καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, και αυτές του ιδιωτικού τομέα.

Για τους λόγους αυτούς το Υπουργείο επισημαίνει την ανάγκη για:
- Μεταρρύθμιση που θα επικεντρωθεί στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω τεχνολογικών βελτιώσεων.
- Περιοριστική πολιτική προσλήψεων.
- Εξισορρόπηση των μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου