Δευτέρα, Ιουλίου 27, 2009

Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται το μεταρρυθμιστικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση. Φυσικά για όλα αυτά ούτε λόγος απ' τα ΜΜΕ...

Αντιδράσεις: 
Όλα όσα δε θα δείτε, δε θα ακούσετε, και δε θα διαβάσετε στα ΜΜΕ, γατί πολύ απλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να δείχνει αδύναμη, άτολμη και σε απραξία

Κι αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ και ο Jeffrey, ξέρουν πως ότι και να λένε, ότι και να κάνουν, δεν πείθουν πάρα μόνο τα μέλη και τους φίλους τους, οι οποίοι τελικά δεν είναι και τόσοι πολλοί για να τους κάνουν κυβέρνηση.

Γι αυτό δεν τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ να πείσουν ούτε πως είναι καλύτεροι, ούτε πως δεν έκαναν όσα γνωρίσουν και οι πέτρες πως έκαναν.

Αντίθετα η προσπάθεια τους από το 2004 και μετά είναι να διασπάσουν τους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους δημιουργώντας το σχετικό "κλίμα" ώστε να παρουσιάζουν το ΛΑΟΣ ως αποκούμπι ελπίδας των δεξιών...

Αυτό έγινε και στις εκλογές του 2007, όταν σχεδόν 10 από τις 165 έδρες πέρασαν από τη Νέα Δημοκρατία στο ΛΑΟΣ, δίνοντας τη δυνατότητα στο σύστημα ΠΑΣΟΚ να κάνει παιχνίδι πλέον σε μικροπολιτικό επίπεδο...

Ας δούμε όμως κάποια από αυτά που δεν θέλει το σύστημα ΠΑΣΟΚ, και οι υπηρετούντες αυτό, να ξέρετε για το Κυβερνητικό έργο της Νέας Δημοκρατίας στην ανώτατη εκπαίδευση.

A. Ενίσχυση Χρηματοδότησης

1. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αύξησε σε ετήσια βάση και σε πραγματικούς αριθμούς τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης.


2. Συμπληρωματικά προς τη δημόσια χρηματοδότηση, τα ελληνικά ΑΕΙ την περίοδο 2000-2006 χρηματοδοτήθηκαν με πόρους ΕΠΕΑΕΚ συνολικού ύψους 960 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η κυβέρνηση εξασφάλισε πόρους ύψους 3,3 δις ευρώ για την Εκπαίδευση από το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2007-2013).


3. Η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία ΟΟΣΑ:

α. Κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άνω του μέσου όρου ΟΟΣΑ στη Δημόσια Χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης ως ποσοστό % του ΑΕΠ.

β. Οι δαπάνες για την εκπαίδευση ανέρχονται στο 4,06 του Ακ. Εγχ. Προϊόντος εκ των οποίων οι ιδιωτικές δαπάνες αποτελούν μόνο το 0,19 Ακ.Εγχ.Πρ.


4. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με στοιχεία Eurostat η Ελλάδα:

α. Είναι άνω του μέσου όρου της ΕΕ15 στις συνολικές δημόσιες δαπάνες για ΑΕΙ με 1,28% ΑΕΠ.

β. Αναδεικνύεται η χώρα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των δημόσιων πόρων στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ με ποσοστό άνω του 98% έναντι 82,8% στην ΕΕ 25 και ταυτόχρονα, η χώρα στην οποία οι πόροι των ΑΕΙ λαμβάνουν σχεδόν μηδενικούς πόρους από τα νοικοκυριά – έναντι 12,1% στην ΕΕ 25 - και ελάχιστους πόρους – κάτω του 1% - από άλλες ιδιωτικές πηγές – έναντι 5,1% στην ΕΕ 25.

γ. Είναι άνω του μέσου όρου στην ΕΕ 15 στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό ως ποσοστό % των συνολικών ερευνητικών δαπανών.

δ. Συγκαταλέγεται στις 6 χώρες-μέλη ΕΕ στις οποίες δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοίτηση στα ΑΕΙ.

ε. Στους δείκτες για τις ετήσιες δαπάνες ανά φοιτητή ΑΕΙ ως ποσοστό ΑΕΠ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις σχετικές μετρήσεις συμπεριλαμβάνονται όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι αλλά μη ενεργοί φοιτητές στα ελληνικά ΑΕΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία ΥΠΕΠΘ οι εγγεγραμμένοι αλλά μη ενεργοί/ ‘αιώνιοι’ φοιτητές ανέρχονται στο 42% του φοιτητικού πληθυσμού.


Β. Νομοθετικό Έργο

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΑΕΙ
Ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ παράλληλα με εγγυήσεις για την κοινωνική λογοδοσία των ιδρυμάτων. Καθιέρωση της καθολικής συμμετοχής στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ. Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και μέτρα στήριξης των φοιτητών. Διαφάνεια στη διαδικασία εκλογής μελών ΔΕΠ.

Διασφάλιση Ποιότητας
Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (εξωτερική αξιολόγηση),Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (εσωτερική αξιολόγηση) σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά κριτήρια (Ν.3374/05)

Αναβάθμιση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Βελτίωση ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών ΤΕΙ, κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικοτήτων ΤΕΙ (Ν.3404/05, σχετικά ΠΔ)

Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών
Ενίσχυση της διαφάνεια και αποτελεσματικότητας στην αναγνώριση τίτλων αλλοδαπής με την ίδρυση του ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος αντικαθιστά το ΔΙΚΑΤΣΑ (Ν.3328/05)

Δια Βίου Εκπαίδευση
Δυνατότητα Ίδρυσης Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια (Ν.3369/05)

Διεθνής Προσανατολισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ελληνικών και ξένων ΑΕΙ. Καθιέρωση Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και Παραρτήματος Διπλώματος. (Ν.3391/05 Ν.3374/05)
Φυσικά όλα αυτά ούτε θα τα δείτε, ούτε θα τα ακούσετε, ούτε θα τα διαβάσετε στα ΜΜΕ. Γιατί πολύ απλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να δείχνει αδύναμη, άτολμη και σε απραξία…

Διαφάνεια
Καθιέρωση σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων για τις μετεγγραφές φοιτητών. Καθιέρωση 4ετούς θητείας για τις Πρυτανικές Αρχές και τις Διοικήσεις ΤΕΙ. (Ν.3282/04, Ν.3434/06) Βελτίωση των διαδικασιών εκλογής μελών ΔΕΠ (Ν.3549/2007).

Έρευνα και Τεχνολογία
σ/ν των υπουργείων Παιδείας και Ανάπτυξης για την Ε&Τ. Καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την προαγωγή της Ε&Τ με κύρια όργανα τη Διυπουργική Επιτροπή, το Εθνικό Συμβούλιο και τον Εθνικό Οργανισμό.

πηγή: ΥΠΕΠΘ

7 σχόλια:

 1. Για εξήγησέ μας:

  α. Γιατί πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας είναι ο αναρχοσυμμορίτης Θάνος Βερέμης;;;

  β. Γιατί το 3ο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων θα το δώσετε (πάλι - 2 φορές από το ΠΑΣΟΚ) στην διεθνίστρια Άννα Φραγκουδάκη που θεωρεί ότι υπάρχουν Τούρκοι στην Θράκη;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καταρχάς, αν θες, πρώτα πες μου τι απ' όσα έχει πει ο Θ. Βερέμης, ως πρόεδρος του ΕΣΥΠ, σε ενοχλούν.

  Επίσης, μιας και μόλις τώρα έμαθα από εσένα την ύπαρξη της Άννας Φραγκουδάκη, εξήγησε μου σε παρακαλώ εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι προέβη σε μεροληπτικές αναφορές περί "Τούρκων" στη Θράκη κάνοντας κατάχρηση της θέσης της, ως επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων.

  Γιατί αν αυτοί οι δύο κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δεν προπαγανδίζουν διάφορα περίεργα χρησιμοποιώντας τη δημόσια θέση που κατέχουν, τότε μόνο με τους χαρακτηρισμούς "αναρχοσυμμορίτης" και "διεθνίστρια" δεν ιδρώνει το αυτί μου...

  Αν είναι να παίζουμε με χαρακτηρισμούς. Τότε διώξτε πρώτα απ' το ΛΑΟΣ τους διάφορους αναρχοσυμμορίτες και διεθνιστές που συμμαζέψατε από το ΚΚΕ μέχρι το ΠΑΣΟΚ, και μετά εγκαλέστε τη Νέα Δημοκρατία όταν χρησιμοποιεί στελέχη τα οποία δεν προέρχονται από την παραδοσιακή δεξιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. TO MEGA, ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ BLOGS ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ-ΝΤΑΒΑΤΖΗ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ ΗΤΑΝ ΑΡΧΙ-ΠΑΣΟΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ.
  Με πονηριές, εικασίες, ψιθύρους, κουτσομπολιά και αοριστίες δεν γίνεται πολιτική κύριε Μπόμπολα.
  Ειδικά εκείνο το Mega μπουρδέλο το έχεις κάνει.
  Με αστείες καρικατούρες σαν τον Οικονομέα, τον Καμπουράκη, την Τρεεεεέμη, τον Τσίμα, τον Πρετεντέρη, το Χασαπόπουλο, τον Κανελλάκη και τον Καψή προσπαθείς να πουσάρεις το πολιτικό σου ψοφίμι, τον αργόστροφο γιό της κυρίας τσάντ.
  Φαίνεται ότι έχεις πανικοβληθεί γιατί βλέπεις να τρεκλίζει το άλογο που πόνταρες.
  Έτσι είναι η ζωή, οι εντυπώσεις είναι εντυπώσεις και η αλήθεια είναι αλήθεια.
  Οι off-shore που τροφοδοτούσαν το πασόκ δεν είναι ούτε ψευτοσενάρια, ούτε εντυπώσεις.
  Και οι λογαριασμοί των προφυλακισμένων πασόκων από την Ελβετία και τη Γερμανία δέν είναι ψίθυροι, ούτε εικασίες.
  Είναι η πραγματικότητα, είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει.
  Ας μαζέψεις το Mega σου, τον Έθνος σου, το Πρώτο Ψέμμα σου και την Ημερησία σου και άς πιείτε ξυδάκι όλοι μαζί.
  Γκέ-γκε αχόρταγε βοϊδομάτη;
  Γελάει όλη η Ελλάδα με την κατάντια σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. αφού οι δημοσιογράφοι είναι ένα μάτσο πουλημένοι που το παίζουν << προστάτης του φτωχού>> ενω αυτοί παίρνουν εκατομμύρια τον μήνα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "Γιατί αν αυτοί οι δύο κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δεν προπαγανδίζουν διάφορα περίεργα χρησιμοποιώντας τη δημόσια θέση που κατέχουν, τότε μόνο με τους χαρακτηρισμούς "αναρχοσυμμορίτης" και "διεθνίστρια" δεν ιδρώνει το αυτί μου...;" :
  Ερώτημα θέτεις; Ψάξε και βρες, έξυπνος δείχνεις.
  Τέλος πάντων, καμία ουσιαστική απάντηση, ψευτο-"αντεπίθεση" για λόγους εντυπωσιαμού μια και δεν έχουμε κάποιο επιχείρημα ή γνώσεις επί του θέματος. Περαστικά!

  Υ.Γ.: Ζήτω η Δημοκρατία της "Μακεδονίας! Προτιμήστε τις "Μακεδονικές" Αερογραμμές! (άσχετα αλλά δυστυχώς με τραγικό τρόπο επίκαιρα)
  Υ.Γ.2: Ήμουν αντιπρόεδρος της σχολής μου με τη ΔΑΠ για τρία χρόνια (1992-94), άσε το κήρυγμα για το τι μαζέψαμε. Το ζήτημα είναι ότι όχι βουλευτής δεν εκλέχτηκε κάποιος από αυτούς, ούτε καν στην Κ.Ε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μάλιστα... ο προβληματισμός μου ήταν ρητορικός και το ερωτηματικό που έβαλες μετά τα αποσιωπητικά δεν υπήρχε αρχικά.

  Αν δεν μου πεις τι ακριβώς είναι που έχουν πει αυτά τα δύο άτομα και σε ενοχλεί, εγώ δε θα καθίσω να μυρίσω τα νύχια μου.

  Το βήμα υπάρχει και μπορείς να μας πεις συγκεκριμένα πράγματα, και να μην χρησιμοποιείς αντί για επιχειρήματα χαρακτιρισμούς.

  Και που ξέρεις μπορεί να έχουν πει κάτι που να ενοχλεί και εμένα...

  όσο για τα περί ψευτό-αντεπίθεσης, οι χαρακτηρισμοί επιστρέφουν σε όσους δεν μιλάνε ευθέως, αλλά με υπονοούμενα.

  Είπα ξεκάθαρα πως ένα κόμμα, το ΛΑΟΣ, που έχει μαζέψει τη σάρα και τη μάρα, όπως ο Βελόπουλος ο οποίος δήλωσε πρόσφατα πως μεγάλωσε με γνωστά ΠΑΣΟΚικα συνθήματα, δεν είναι δυνατόν να εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία όταν τοποθετεί μη δεξιούς σε διάφορες θέσεις.

  Και αυτό που λέω δεν είναι λόγια εντυπωσιασμού, παρά απλή λογική...

  Δυστυχώς όσο θα μου ανοίγεις θέματα για να με ντριπλάρεις, εγώ θα σου απαντάω με τα του Κόμματος σου...

  Λοιπών, Μακεδονία έτσι;

  ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007:

  «Μακεδονία»: «…Την περασμένη εβδομάδα συνήλθε στις Βρυξέλλες –για την ακρίβεια, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- η Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ε.Ε.-ΠΓΔΜ, στην οποία μετέχει, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής του ΛΑΟΣ, ε.τ. πρέσβης Κ. Γεωργίου. Κατά η διάρκεια της συζήτησης, έλαβε τον λόγο και ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ο οποίος επανειλημμένα αναφέρθηκε στη «Μακεδονία»!

  Ώσπου να συνέλθουν από την κατάπληξή τους οι παριστάμενοι, ο ευρωβουλευτής του ΛΑΟΣ επανέλαβε την αναφορά του στην «Μακεδονία», υπό τα περιπαικτικά βλέμματα των εκπροσώπων της ΠΓΔΜ…».

  Επίσης, όσοι εκεί στα βόρεια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, πριν κατηγορήσουν τη Νέα Δημοκρατία, ας σκεφτούν πόσο καλό κάνουν κάθε φορά που περνώντας τα σύνορα της ΠΓΔΜ αποδέχονται να σφραγιστεί το διαβατήριο τους με τη σφραγίδα της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή